چالاکی

دووشمە

خولی زمانی ئینگلیزی بەخۆرای

بۆ پەنابەر

ئاستی خوارەوە بەیانیان

سەعات۱٠:٠٠بۆ ۱۱:۳٠

 

سێشەمە

خولی ئینگلیزی بە خۆرای

بۆ پەنابەران

 

ئاستی مامناوەند بەیانیان

۱٠:٠٠ _۱۱:۳٠

خواردنی نیوەڕۆ

۱۲:٠٠_۱:٠٠

 

خولی کتیبی ئینجیل نیوەرۆ

۱:٠٠_۳:٠٠

 

چوارشەمە

خولی ئینگلیزی بە خۆرای

بۆ پەنابەران

 

ئاستی خوارەوە بەیانیان

۱٠:٠٠_۱۱

ئاستی مامناوەند نیوەڕۆ

۱۱:۱٥_۱۲:۱٥

نانی نیوەرۆ و ئینگلیزی لە ریگای کتیبی ئینجیل

۱۲:۱٥_۲:۱٥

 

پێنجشەمە بەیانیان

قاوە و چای خواردنەوە بۆ خانمان

۱٠:٠٠_۱۲:٠٠

ڕێد کرۆس و یارمەتیدان بۆ کەیس  نیوەرۆ۱۲:٠٠_۲:٠٠

 

هەینی

خولی ئینگلیزی بە خۆرای بۆ پنابەران

ئاستی خوارەوە بەیانیان

۱٠:٠٠_۱۱:٠٠

ئاستی مامناوەند بەیانیان

۱۱:۱٥_۱۲:۱٥

Upbeat Communities, 96 Whitaker Road, Derby, DE23 6AP