فعالیت ها

دوشنبه ها 

کلاس های رایگان برای مهاجران و پناهجویان

سطح مبتدی: 10 صبح تا 11:30 صبح 

 

سه شنبه ها

کلاس های رایگان برای مهاجران و پناهجویان

سطح متوسط: 10 صبح تا 11:30 صبح 

نهار:  12 ظهر تا 1 بعد از ظهر.

فعالیتهای اجتماعی : 1 بعدازظهر  تا 3بعدازظهر

 

چهارشنبه ها

کلاسهای رایگان انگلیسی برای مهاجران و پناهجویان

سطح مبتدی 10صبح تا 11 صبح

سطح متوسط : 11:15 تا 12:15 ظهر

نهار و مطالعه کتاب مقدس به زبان انگلیسی

از 12:15 تا 2:15 بعدازظهر.

 

پنجشنبه ها 

دور همی بانوان همراه با نوشیدن قهوه صبحگاهی 10 صبح تا 12 ظهر. دیدار در نهاد صلیب سرخ، بررسی مشکلات فردی و خانوادگی و ارائه مشاوره 12 ظهر تا 2 بعدازظهر.

 

جمعه ها 

کلاس های رایگان انگلیسی برای مهاجران و پناهجویان 

سطح مبتدی 10 صبح تا  11 صبح.

سطح متوسط 11:15 تا 12:15 بعدازظهر.

Upbeat Communities, 96 Whitaker Road, Derby, DE23 6AP