Aktivitetet tona javore

Të Hënave

Anglisht falas për azil kërkues dhe refugjatë

Fillestarë: Ora 10.00 - 11.30

Të Martave

Anglisht falas për azil kërkues dhe refugjatë  

Niveli mesatar: Ora 10.00 -11.30 

Dreka Ora 12.00 – 13.00

Aktivitete Shoqërore Ora 13.00 – 15.00

 

Të Mërkurave

Anglisht falas për azil kërkues dhe refugjatë  

Fillestarë: Ora 10.00 - 11.00

Niveli mesatar: Ora 11.15 – 12.15

Drekë dhe Anglisht përmes Biblës Ora 12.15 – 14.15

 

Të Enjteve

Për Gratë – ‘Kohë për Kafe’ Ora 10.00 – 12.00

Kryqi i Kuq: punonjës i shërbimit dhe këshillimit në dispozicionin tuaj Ora 12.00 – 14.00

Të Premteve
Anglisht falas për azil kërkues dhe refugjatë  

Fillestarë: Ora 10.00 - 11.00

Niveli mesatar: Ora 11.15 – 12.15

Upbeat Communities, 96 Whitaker Road, Derby, DE23 6AP